جشنواره فروش مجازی

خرید غیرحضوری؛ سهولت و سلامتی

نام فروشگاه بیزیکت
صاحب امتیاز خلیل رضوی
استان و شهرستان -
آدرس منطقه شهرداری نه، خیابان استاد معین، خیابان دستغیب، ساختمان مرکز رشد و کارآفرینی و کسب و کارهای شهری
تلفن ثابت 2162853140
دامنه biziket.com
بستر ارائه خدمت به واحدهای صنفی ثبت آگهی، فروشگاه‌سازی
پیوند صفحه ویژه جشنواره https://www.biziket.com/guide.php?id=23
پیوند صفحه راهنمای واحد صنفی
پیوند صفحه تسهیلات جشنواره
انجام شود ؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود