جشنواره فروش مجازی

خرید غیرحضوری؛ سهولت و سلامتی

نام فروشگاه تجارت الکترونیک
صاحب امتیاز ستاره محموله صبح
استان و شهر تهران - تهران
آدرس بخش مرکزی ، شهر تهران، کاووسیه ، بلوار نلسون ماندلا ، خیابان شهید حسین بنیسی(فرزان غربی) ، پلاک 25 ، طبقه پنجم - تهران خیابان شهید بنیسی فرزان غربی پلاک 25 طبقه 5
تلفن ثابت 2188788660
دامنه orkala.com
بستر ارائه خدمت به واحدهای صنفی
پیوند صفحه ویژه جشنواره http://shop.orkala.com/
پیوند صفحه راهنمای واحد صنفی http://shop.orkala.com/page/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7
پیوند صفحه تسهیلات جشنواره http://shop.orkala.com/page/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
انجام شود ؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود