جشنواره فروش مجازی

خرید غیرحضوری؛ سهولت و سلامتی

نام فروشگاه فروش میوه و سبزی
صاحب امتیاز فرزانه خورشیدی
استان و شهر گلستان - گرگان
آدرس بخش مرکزی ، شهر گرگان، شهرک شهربانی ، کوچه آرامش 8 ، خیابان آسایش ، پلاک 0 ، طبقه اول ، واحد اولی - خیابان دانشگاه آزاد خیابان آموزش کوچه آرامش8
تلفن ثابت 1732121320
دامنه diginalbandan.ir
بستر ارائه خدمت به واحدهای صنفی
پیوند صفحه ویژه جشنواره http://www.diginalbandan.ir
پیوند صفحه راهنمای واحد صنفی
پیوند صفحه تسهیلات جشنواره
انجام شود ؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود