جشنواره فروش مجازی

خرید غیرحضوری؛ سهولت و سلامتی

نام فروشگاه بُنکچی
صاحب امتیاز پارسان رسان کالای نوآور
استان و شهرستان -
آدرس منطقه شهرداری 21، بزرگراه شهید لشگری، بلوار چوگان، ساختمان انبارهای شرکت ارج ، انبار شماره ۵ ، زنگ ۱، واحد انبار شماره ۵
تلفن ثابت 2144502068
دامنه bonakchi.com
بستر ارائه خدمت به واحدهای صنفی
پیوند صفحه ویژه جشنواره https://bonakchi.com/?utm_source=bahar99&utm_medium=banner&utm_campaign=Ramezan
پیوند صفحه راهنمای واحد صنفی https://bonakchi.com/faq/
پیوند صفحه تسهیلات جشنواره
انجام شود ؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود