جشنواره فروش مجازی

خرید غیرحضوری؛ سهولت و سلامتی

نام فروشگاه باسلام
صاحب امتیاز شرکت توسعه و تدبیر جوامع سلام
استان و شهرستان -
آدرس بخش پردیسان، بلوار دانشگاه، میدان علوم، ساختمان شماره دو پارک علم و فناوری، طبقه اول
تلفن ثابت 02531075
دامنه basalam.com
بستر ارائه خدمت به واحدهای صنفی فروشگاه‌سازی
پیوند صفحه ویژه جشنواره https://basalam.com/campaigns/ramadan
پیوند صفحه راهنمای واحد صنفی https://basalam.com/about
پیوند صفحه تسهیلات جشنواره https://basalam.com/campaigns/ramadan
انجام شود ؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود