جشنواره فروش مجازی

خرید غیرحضوری؛ سهولت و سلامتی

نام فروشگاه مجازی شهروند
صاحب امتیاز خدماتی کالای شهروند
استان و شهرستان -
آدرس میدان پونک مجتمع بوستان بخش واحدهای اداری واحد 720 و 724 فروشگاه مجازی شهروند
تلفن ثابت 2144498301
دامنه shahrvand.ir
بستر ارائه خدمت به واحدهای صنفی
پیوند صفحه ویژه جشنواره http://www.shahrvand.ir/fa/product/promotion/96-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-1399.html#/pagesize-16/order-discounts/sort-desc/page-1
پیوند صفحه راهنمای واحد صنفی http://www.shahrvand.ir/fa/questions.html
پیوند صفحه تسهیلات جشنواره http://www.shahrvand.ir/
انجام شود ؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود